Noticias

MENÚS PRIMAVERA 2024

Menús primavera 2024 - 0-3 años

DATA DE PUBLICACIÓN:4/2/2024

SOLICITUDE ADMISIÓN CURSO 2024/2025

Folla_reserva;  Documentac_aportar

Temas:NOTICIAS
DATA DE PUBLICACIÓN:1/26/2024

Axudas fomento de gratuidade de atención educativa

SUBVENCIÓN FOMENTO DE GRATUIDADE DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

ORDE do 19 de maio de 2023 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2023/2024.

Entidade: ASOCIACIÓN DE  INICIATIVA SOCIAL ABRENTE

Enderezo: POMBAL Nº 8 (ADINA)

36979 SANXENXO

PONTEVEDRA (ESPAÑA)

       

                                                                                     Axudas para a mellora da rede galega de escolas infantís

Escola infantil 0-3 Abrente dependente da entidad privada de iniciativa social Asociación de Iniciativa Social Abrente, percibe a subvención por parte da Consellería de Política Social

Axuda de fomento da gratuidade de atención educativa

Orde 19 de mayo de 2023 (DOG 05/06/2023)

 

Temas:INFORMACIÓN
DATA DE PUBLICACIÓN:9/1/2023

Axuda económica compensación gastos do servizo de comedor

SUBVENCIÓN AXUDA ECONÓMICA COMPENSACIÓN GASTOS DO SERVIZO DE COMEDOR

ORDE do 7 de novembro de 2022 pola que se regulan as bases que rexirán o procedemento de concesión de axudas económicas para compensar os gastos do servizo de comedor das escolar infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social  para o curso 2022/23..

 

Entidade: ASOCIACIÓN DE  INICIATIVA SOCIAL ABRENTE

Enderezo: POMBAL Nº 8 (ADINA)

36979 SANXENXO

PONTEVEDRA (ESPAÑA)

       

                                                                                     Axudas para a mellora da rede galega de escolas infantís

Escola infantil 0-3 Abrente dependente da entidad privada de iniciativa social Asociación de Iniciativa Social Abrente, percibe a subvención por parte da Consellería de Política Social

Axuda económica compensación gastos do servizo de comedor

Orde 07 de novembro de 2022 (DOG 17/11/2022)

 

Temas:INFORMACIÓN
DATA DE PUBLICACIÓN:11/18/2022