Noticias

Ayudas para la mejora de la red gallega de Escuelas Infantiles

                                                                                              Ayudas para la mejora de la red gallega de escuelas infantiles

Ayudas para la mejora de la red gallega de escuelas infantiles
Escola infantil 0-3 Abrente dependiente de la entidad privada de iniciativa social
Asociación de Iniciativa Social Abrente

Operación cofinanciada por la Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

"Conseguir unha educación de calidade
Unha maneira de facer Europa"

Temas:INFORMACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:3/12/2020