Noticias

Ayudas fomento de gratuidad por segundo hijo

SUBVENCIÓN FOMENTO DE GRATUIDAD POR SEGUNDO HIJO

ORDE do 30 de decembro polo que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se porcede a súa convocatroia para os anos 2021 e 2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia.

 

Entidade: ASOCIACIÓN DE  INICIATIVA SOCIAL ABRENTE

Enderezo: POMBAL Nº 8 (ADINA)

36979 SANXENXO

PONTEVEDRA (ESPAÑA)

 

                                                                                            Ayudas para la mejora de la red gallega de escuelas infantiles


Escola infantil 0-3 Abrente dependiente de la entidad privada de iniciativa social Asociación de Iniciativa Social Abrente, percibe a subvención por parte da Consellería de Política Social

Ayuda de fomento de gratuidad por segundo hijo.

Orde 30/12/2020 (DOG 13/01/2021)

Temas:INFORMACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:2/1/2022